Mikulášská nadílka

V předtermínu, již 3.12., naše zařízení navštívil Svatý Mikuláš s družinou. Program měl nabitý. Jeho přísnému, ale spravedlivému oku neušel nikdo. Během hospitace zkontroloval všechny buňky internátu a rovněž oba městské byty. Po Mikulášově výzvě k bilancování celoročního počínání se leckterým, zejména těm méně svědomitým, sevřelo hrdlo a jen stěží hledali očišťující slova pečlivě nacvičených básniček. Spravedlnosti však bylo učiněno za dost. Anděl poskytoval duševní oporu a vyzdvihoval světlé stránky. Čerti aktualizovali záznamy v knize hříchů, jinak ale vyšli s pytli naprázdno. Zásoby brambor a uhlí se neztenčily. Nadílku dobrot naopak dostali všichni. Zbytek roku si hodláme užít v klidu a pohodě.