Mikulášská nadílka na internátě

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se většina dětí bydlících na internátě a v bydlení Jablíčka 1 a 2 těšila na Mikulášskou nadílku. Aby si ji i letos zasloužily, musely předvést svou šikovnost. Proto se nejdříve sešly ve školní tělocvičně, kde pro ně byly připraveny úkoly s čertovsko – mikulášskou tematikou.  Napětí vygradovalo poté, co se všichni žáci od nejmenších po nejstarší přesunuli z tělocvičny do krčku internátu. Ze tmy a ticha se vynořili dva čerti v doprovodu Mikuláše a anděla. Na žádného nezbedu se nezapomnělo, neboť ty měl Mikuláš ve své knize hříchů a museli se vykoupit básničkou.

V očích některých byl vidět opravdový strach z čertů, ale vše zachránil Mikuláš a hodný anděl, který všem dětem nadělil balíček sladkostí a ovoce.

Mikulášská nadílka se vydařila. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na její přípravě.