Nábřeží vysokých škol

Dne 21. dubna 2016 se děti z bytu Jablíčko byly podívat na zajímavé prezentační akci, kterou organizovaly jednotlivé fakulty hradeckých vysokých škol na nábřeží řeky Labe. Na místě bylo několik stanovišť různých oborů vysokých škol a děti měly možnost stát se jakoby vysokoškoláky. Například na stanovišti farmaceutické fakulty si mohly vyzkoušet chemické experimenty, poznávání léčivých rostlin apod., na stanovišti lékařské fakulty v nemocnici pro medvídky měly možnost medvídka operovat, vyndat mu vnitřní orgány, dát je zpět do těla a medvídka zašít, nebo mohly měřit tlak, obsah tuku v těle, BMI či si procvičovaly péči o chrup.

Pracovníci fakulty vojenského zdravotnictví dětem předvedli ukázky první pomoci při válečných zraněních a také jim umožnili vyzkoušet si střelbu na střeleckém trenažéru.

Na stanovišti přírodovědecké fakulty děti vyráběly modely těles odporovou řezačkou a také si zde mohly pohladit živé bezobratlé živočichy, stonožku, švába aj.

Po skončení skupina už neměla čas vařit večeři, tak si objednali zajímavou sladkou pizzu – jablkovou. Byla výborná a ušetřila jim práci v kuchyni. Děti chtějí touto cestou poděkovat paní zástupkyni ředitelky za poukazy VIP.