Návštěva SPC

Ke konci školního roku jsme spolu se 2.V obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, podruhé navštívili místní SPC. Tentokrát jsme se zaměřili na průběh vyšetření a diagnostiky jazykové úrovně u dětí s vadou sluchu. Vyzkoušeli jsme si prakticky různé úkoly, které tyto plní děti při vyšetření. 

Viděli jsme různé pomůcky a postupy, které se při diagnostice používají. Nejvíce žáky zaujal Magic box, který na zem nebo zeď na podložku promítá různé výukové hry a kvízy, které děti interaktivně hrají a tím si procvičují své dovednosti a znalosti. Velice příjemné také byly různé hrací balanční „kameny“ na zemi, které slouží nejen pro procvičení rovnováhy, ale také barev, povrchů a na plosku nohy působí podpůrně. 

Touto exkurzí jsme tak příjemně navázali na 1. část proběhlou v dubnu. 

Žáci si tak mohli spojit teorii s praxí. 

Mgr. Petra Dvořáková
učitelka a tlumočnice neslyšících