Největší kniha světa

Ve středu 5. října jsme navštívili Knižní veletrh, který uspořádala Univerzita Hradec Králové.

Exkurze – Kniřní veletrh

Na veletrhu byly vystaveny nové i staré knihy, ale nás nejvíce zaujal doprovodný program. Po chvilce čekání jsme viděli dokument o tvorbě makety největší rukopisné knihy světa – Codex Gigas. A sám autor kopie, mistr knihařského řemesla Jiří Fogl, nám v ní poté zalistoval a vyprávěl o celém procesu tvorby makety. Zmínil i pár zajímavostí z historie této slavné knihy a vysvětlil nám, proč se lidově nazývá „Ďáblova bible”.

Exkurze – Kniřní veletrh
Někteří se zúčastnili komentované prohlídky v knihovně a všichni jsme si poté vyzkoušeli, jak se zdobí přebaly knih pomocí razidel. Domů jsme si tedy kromě zajímavých informací mohly odnést i vzorky kůže s vlastnoručně natisklým ornamentem.