Neslyšící děti stále nemají rovné podmínky

Místní kultura, 23. 2. 2016

PRAHA: Problematikou bariér nejen ve vzdělávání, ale i v sociální oblasti, s nimiž se dosud potýká komunita neslyšících ve společnosti, se zabývala konference

Neslyšící a bezbariérová společnost

(19. 2. 2016). Možnosti zúčastnit se historicky prvního jednání v Poslanecké sněmovně využilo téměř 140 hostů.

Konference Neslyšící a bezbariérová společnost. © Foto: archiv pořadatele, převzato z www.mistnikultura.cz

© Foto: archiv pořadatele, převzato z www.mistnikultura.cz

Vedle komunity neslyšících přijali pozvání také zástupci státní správy, poslanci včetně ochránkyně veřejných práv, kteří se zabývali především inkluzí ve vzdělávání neslyšících. Odpoledním tématem bylo zprostředkování rovného přístupu k informacím prostřednictvím televizního vysílání, které by umožnilo neslyšícím vymanit se ze stávající izolace.

„Nejsme proti inkluzi ve vzdělávání neslyšících, ale voláme po promyšlené koncepci, kterou Česká republika postrádá už 20 let,“

zaznělo kriticky z úst vývojové a školní psycholožky Martiny Šmídové.

„Hrozí nebezpečí, že inkludované děti budou končit ve speciálních školách, které budou sloužit jako odkladiště, ale pak už může být pozdě a z neslyšícího dítěte vyroste neslyšící dospělý,“

upozornil na úskalí nedomyšlené masové inkluze do regulérních škol, která může mít i své sociální aspekty ve formě stigmatizace neslyšících, Petr Vysuček, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).

„Čím více se s problematikou života neslyšících seznamuji, tím více poznávám, kolik překážek pro jejich rovnocenné zapojení do společnosti musíme ještě odstranit. A to i v legislativě,“

uvedla iniciátorka a hostitelka odborné konference poslankyně PČR Martina Berdychová…
Celý článek Neslyšící děti stále nemají rovné podmínky ve vzdělávání naleznete zde.