NZDM Klídek

Již v loňském roce nabízeli zaměstnanci centra mládeže Klídek služby našim ubytovaným. Nyní se přišli představit novým tvářím. S klídkem může každý probrat vše, co má na srdci. Lze se na ně obrátit prostřednictvím sociálních sítích, útočiště je možné najít v jejich nedalekém centru, ale fungují i v terénu. Společně se budeme pravidelně setkávat jednou týdně v zázemí krčku.