Vzdělávání zaměstnanců

Ve školním roce 2011/2012 realizujeme vzdělávání pedagogů v českém znakovém jazyce ve spolupráci s Institutem Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s. (www.inpsv.com) a za finanční podpory OPVK vyhlášeného Královéhradeckým krajem.

Projekt se jmenuje „Základní kvalifikační kompetence pedagogů“, CZ.1.07/1.3.01/04.003 a pomáhá naplňovat

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), § 16, odst. 7;
 • vyhlášku č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání, dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 6, odst. 6;
 • vyhlášku č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, odst.3;
 • zákon č. 159/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – „Odbornou kvalifikací učitelů vykonávajících přímou pedagogickou činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, je také prokázaná znalost českého znakového jazyka“, § 22.

Školní rok 2012/2013

Český znakový jazyk

 • kurzy ČZJ pro pedagogy v spolupráci s Pevností – institut pro vzdělávání
 • školení s Mgr. Marií Novákovou na tréma Etická výchova (13. 9. 2012, 20. 9. 2012,14. 11. 2012)
 • plánujeme „Jak vychovávat žáky k prosociálnosti“

 

Školní rok 2010/2011

Český znakový jazyk

 • pravidelný kurz pro rodiče dětí a žáků naší školy
 • pravidelný kurz pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy
 • výuka znakového jazyka v MŠ logopedické
 • kurz pro slyšící žáky ZŠ logopegické
 • kurz pro žáky SŠ

Anglický jazyk

 • kurz pro pedagogy
 • kurz pro neslyšících pedagogy

Tlumočníci ČZJ

 • přednáška pro pedagogy školy na téma „Role tlumočníka ČZJ ve výuce“
 • pravidelné školení tlumočníků, kteří tlumočí do ČZJ na SŠ

Kurz první pomoci

Ve spolupráci se Střední zdravotní školou v Hradci Králové pro všechny pedagogické pracovníky