Kurzy (Vzdělávání zaměstnanců)

Školní rok 2012/2013

Český znakový jazyk

 • kurzy ČZJ pro pedagogy v spolupráci s Pevností – institut pro vzdělávání
 • školení s Mgr. Marií Novákovou na téma Etická výchova (13. 9. 2012, 20. 9. 2012,14. 11. 2012) – plánujeme „Jak vychovávat žáky k prosociálnosti“

Školní rok 2010/2011

Český znakový jazyk

 • pravidelný kurz pro rodiče dětí a žáků naší školy
 • pravidelný kurz pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy
 • výuka znakového jazyka v MŠ logopedické
 • kurz pro slyšící žáky ZŠ logopegické
 • kurz pro žáky SŠ

Anglický jazyk

 • kurz pro pedagogy
 • kurz pro neslyšících pedagogy

Tlumočníci ČZJ

 • přednáška pro pedagogy školy na téma „Role tlumočníka ČZJ ve výuce“
 • pravidelné školení tlumočníků, kteří tlumočí do ČZJ na SŠ

Kurz první pomoci

ve spolupráci se Střední zdravotní školou v Hradci Králové pro všechny pedagogické pracovníky