Oblast surdopedie

16. 11. 2009

– principy vytváření terminologických slovníků a příruček
– zásady vytváření lexikografického týmu
– dostupné pomůcky a výukové metody pro vyučování neslyšících
tlumočníci ČZJ

– způsoby supervize a sebereglexe
29. 10. 2009

– spolupráce s tlumočníkem ČZJ při výuce
29. 10. 2009

Peter C. Hauser, Ph.D.
Associate Professor
Director, Deaf Studies Laboratory
Department of Research and Teacher Education
National Technical Institute for the Deaf
Rochester Institute of Technology

Director, Neurocognitive Research Initiative
NSF Science of Learning Center on
Visual Language and Visual Learning
Gallaudet University