Oslava sv. Mikuláše

Tato společenská akce se uskutečnila v internátě naší školy ve čtvrtek dne 3. prosince 2015. Vychovatelé připravili v tělocvičné pro děti a žáky různé „mikulášské, čertovské a andělské soutěže“. Ty probíhaly na několika stanovištích a každý účastník si mohl vybrat, která soutěž se mu líbí. Na prvním stanovišti děti se šátkem na očích doplňovaly obrázek anděla, na druhém stanovišti si procvičovaly paměť pomocí Kimovy hry, na třetím se trefovaly míčkem do „čertovské“ plechovky, na čtvrtém se snažily dofoukat peříčko po „andělské“ cestě do cíle a na posledním stanovišti lovily dárky na udici. Dětem se soutěže velmi líbily.

Po večeři se všichni shromáždili v tzv. krčku a někteří s radostí, jiní trochu s obavami očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Přistupovali k nim po skupinách a některé děti předvedly, co umí. Protože Mikuláš, čert a anděl dobře věděli, jak se kdo v internátě chová, odměňovali některé děti sladkostmi a některé jedince bramborami. Oslav sv. Mikuláše se účastnily všechny výchovné skupiny společně se svými vychovateli. Všem se mikulášské odpoledne moc líbilo.