Otevřená reakce ASNEP na stanovisko TamTam

Otevřená reakce organizace ASNEP na otevřené stanovisko ředitelky Centra pro dětský sluch TamTam Mgr. Jany Fenclové

Organizace ASNEP reaguje na zkreslené informace o společnosti ASNEP, které uvádí
ředitelka společnosti TamTam Jana Fenclová ve svém stanovisku.

Debatu na téma rané péče u kulatého stolu s názvem „Problematika rané péče sluchově postižených“ iniciovala poslankyně PS PČR a členka školského výboru PS PČR Mgr. Martina Berdychová za podpory Mgr. Jany Pastuchové, poslankyně a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku PS PČR.

U kulatého stolu se sešli zástupci tří rezortů (MŠMT, MPSV a MZ), zástupci organizace ASNEP za komunitu neslyšících, zástupci Veřejné ochránkyně práv, NÚV, zástupce lékařů a další. Diskutovala se i nutnost upřesnění mezirezortních kompetencí tří uvedených ministerstev týkajících se zkvalitnění rané péče výhradně v oblasti dětí se sluchovým postižením.

Z debaty u kulatého stolu, které se Mgr. Fenclová zúčastnila, byla vyhotovena veřejná Tisková zpráva, ve které se kromě jiného v jejím závěru píše, cituji: „Nejvyšší zástupci jednotlivých rezortů by se měli v nejbližší době sejít a pokusit se vyjasnit vzájemné kompetence a definovat podmínky další spolupráce na formování kvality a férovosti v poskytování rané péče u sluchově postižených dětí v rámci celé ČR. – konec citace. V závěru debaty se všichni diskutující včetně ředitelky společnosti TamTam Jany Fenclové shodli, že je nutné dále konstruktivně pokračovat v diskuzi na co nejlepší možné vzdělávání sluchově postižených dětí (0 –3)

Organizace ASNEP na základě výše uvedeného uvádí, že:

1) nesouhlasí s uvedeným tvrzením ředitelky organizace TamTam Jany Fenclové, že

„Jednání v poslanecké sněmovně poškozuje ranou péči pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny“ (zveřejněno dne 1. 7. 2016);

2) považuje veřejné stanovisko ředitelky Fenclové za nepochopení záměru a mohlo by být kontraproduktivní pro další spolupráci s cílem ranou péči pro děti se sluchovým postižením zkvalitnit a meziresortně nastavit.

Organizace ASNEP naopak:
1) plně respektuje sociální službu poskytovanou v podobě rané péče dětem se zdravotním postižením a nemá žádný zájem na rušení rané péče v ČR;

2) jednoznačně podporuje a staví se za návrh náměstka ministryně školství Prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. o mezirezortní spolupráci podpořené Memorandem či jinou formou spolupráce, které by sjednotilo a zvýšilo kvalitu rané péče a vzdělávání poskytované dětem se sluchovým postižením v ČR;

3) je připravena spolupodílet se v rámci mezirezortní spolupráce s MPSV, MŠMT a MZ na budování přehledného systému pro zajištění plošné a odborně kvalitnější a informačně ucelenější rané péče.

4) bude se i nadále všemi silami spolupodílet na další podpoře zaměřené na děti se sluchovým postižením a jejich rodiny/zákonné zástupce v rámci celé ČR.

5) navrhuje jednání paní ředitelce Fenclové pro vyjasnění celé vzniklé situace.

 

Mgr. Petr Vysuček
prezident ASNEP

V Praze 20. 7. 2016.

Dokument ve formátu PDF: Otevřená reakce organizace ASNEP na otevřené stanovisko ředitelky Centra pro dětský sluch TamTam Mgr. Jany Fenclové