Pálení čarodějnic

Dne 26. dubna jsme s dětmi z internátu pálili čarodějnice. Děti plnily různé úkoly na stanovištích. Po splnění všech úkolů se zapálil oheň, na kterém si děti opekly buřty. Po večeři všichni dostali odměnu a nakonec děti z papíru vyrobily čarodějnici, daly ji na hranici a zapálily. S radostí se tak zbavily všeho zlého a špatného.