Pohádkou proti dešti

Knihovna města Hradec Králové pořádala 8. června 2016 odpoledne plné pohádek nazvané POHÁDKOU PROTI DEŠTI NA DVOŘE KARLA IV.

V okolí pobočky Moravské Předměstí ve Formánkově ulici vzniklo 10 různých stanovišť a na každém z nich stála pohádková bytost, např. královna, král, šašek, princezna, princ apod. Pohádkového odpoledne se účastnili žáci z výchovné skupiny paní Zdeňky Dvořákové společně se skupinou z bytu Jablíčko. Před návštěvou knihovny každý žák dostal kartu se zadanými pohádkovými úkoly. Na místě je postupně plnili a dostávali razítka do karet. Když všichni úkoly splnili a měli všech 10 razítek, situace se zkomplikovala, protože museli rychle do internátu na večeři a poté na plavání. Teprve potom byli nadšeni z bohaté odměny. Tato akce se jim velice líbila.