Poklad

Letní slunovrat je vždy něčím speciální. Toho dne došlo k propojení dimenzí, na internátě se objevily zvěsti o magických bytostech a ukrytém pokladu, kteří se žáci pokusili hned následující den najít. Bez práce nejsou koláče a tak museli nejprve vypomoci pohádkovým postavám, které jim na oplátku poradily, jak se k vytouženému zlatu dostat. Vlk samotář by v těžkých úlohách jen těžko uspěl a proto se žáci spojili do skupin, ve kterých měli větší šanci obstát. Dobrodruzi se při plnění úkolů řádně zapotili, ale díky týmové spolupráci a odhodláni se jim podařilo truhlu s odměnou získat. Tím došlo k obnovení časoprostorového kontinua, uzavření portálu a šťastnému návratu do reality.