Přijímací řízení na Střední školu pro školní rok 2021/2022

V souladu s opatřeními obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek vydaných MŠMT ČR ředitelka školy dne 8. 3. 2021 rozhodla o nekonání přijímacích zkoušek do oborů:

33-56-H/01 Truhlář

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

65-51-H/01 Kuchař – číšník

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

29-54-H/01 Cukrář

29-51-E/01 Potravinářská výroba

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

Současně stanovila nové termíny konání přijímacích zkoušek pro obory:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

a 64-41-L/51 Podnikání

I. termín: 5. 5. 2021

II. termín: 6. 5. 2021

34-53-H/01 Reprodukční grafik

I. termín: 6. 5. 2021

II. termín: 7. 5. 2021