Přírodní park Orlice všemi smysly

Projektový den s uvedeným názvem se uskutečnil v úterý 28. června. Studenti střední školy se spolu se svými učiteli vydali vstříc objevování přírodních krás a poznávání všeho zajímavého, co oblast kolem řeky Orlice nabízí.

Cesta vlakem do Kostelce nad Orlicí rychle uběhla a nás už čekala příjemná procházka krásným a rozsáhlým parkem. Přitom jsme mohli nejen poznávat rostliny a stromy typické pro tuto oblast, ale také obdivovat nádherně upravené okolí zámku s vysazenými dřevinami a květinami.

Měli jsme možnost navštívit velmi inspirativní, nápaditou a hravou expozici „Imaginárium bratří Formanů“, která byla instalována v zámeckých prostorech. Poté jsme se vydali po cyklostezce do Častolovic a prošli si také zámecký park. Zájemci navštívili i minizoo. Arborista pan Josef Máslo nám připravil zajímavý výklad o dřevinách a rostlinách v parcích kosteleckého a častolovického zámku a své poznatky jsme mohli ověřit v pracovních listech, s paní učitelkou Kuhnovou jsme ochutnali rostliny, které můžeme využít v kuchyni.

Příjemně strávený den byl zároveň pěknou tečkou za uplynulým školním rokem. Projektový den byl uspořádán v rámci projektu Šablony SŠ II.

Za spokojené účastníky akce
Kamila Křížová