Projektové setkání „The Power of Creativity“ v Hradci Králové

ZŠ pro sluchově postižené je zapojena do projektu Erasmus Plus. Jsme partnery projektu, který nese
název „The Power of Creativity“. Tento projekt koordinuje škola pro sluchově postižené v Kaunasu
(Litva) a naším dalším partnerem je škola pro sluchově postižené v Rize (Lotyššsko).
Před koncem školního roku jsme se s partnery mohli opět sejít. Naše první setkání se uskutečnilo
v lednu v Litvě a nyní byla řada na nás. Proto jsme od 10. do 14. června měli tu čest hostit naše
partnery v Hradci Králové.

 
Každé takové setkání není jen o tom, že se žáci potkají a užijí si zábavu, důležité je také, aby si odnesli
nějaké nové poznatky související s tématy projektu.
Naším hlavním tématem bylo řešení problémových situací, proto jsme se snažili, aby se i toto téma
odráželo na aktivitách celého týdne. Program byl velmi bohatý. Přednášky na různá témata např. o
řešení problémových situacích, kterou vedla Mgr. Jana Kastnerová, o práci ochránce lidských práv a o
životě neslyšících, kterou si pro nás připravila Mgr. Jana Havlová, ale také seznámení s aktivitami
Czech Deaf Youth, které nám představily Anna Pangrácová a Veronika Skohoutilová.

Do odbornéhoprogramu jsme také zapojili návštěvu Prahy, kdy neslyšící průvodci ukázali našim partnerům krásy
Pražského hradu. Také jsme chtěli, aby se žáci ze všech zemí lépe poznali při sportovních aktivitách,
tak jsme hráli bowling, a ještě se nám podařilo připravit workshop, při kterém si všichni mohli
namalovat obrázek na dřevo, vyrobit odznak anebo si zahrát hry na prohloubení komunikace. Celý
týden byl velmi náročný pro všechny účastníky, a to především z hlediska komunikačního, nejenom
že se komunikovalo v národních znakových jazycích, ale také bylo vidět mezinárodní komunikační
systém, bylo slyšet mluvenou angličtinu, češtinu, litevštinu, lotyšštinu, a dokonce i ruštinu.
Naše další setkání se uskuteční v červnu 2020 v Rize v Lotyšsku.