Projektový den „Svatý Patrik“

Projektový den „Svatý Patrik“ se konal ve středu před velikonočními prázdninami a oslavovali jsme proslulý svátek, který se slaví nejen v  Irsku, ale slaví ho také Irové, kteří žijí po celém světě. Pozvány byly  děti a pedagogové z mateřské školy, ze základní školy pro žáky s vadami sluchu a také ze střední školy.

Měli jsme možnost dozvědět se zajímavé informace o Irsku a Svatém Patrikovi, které v prezentacích připravili studenti oboru počítačová grafika a žáci nástavby. Následně jsme všichni viděli divadelní představení o životě Svatého Patrika a taneční představení s irskými tanci. Žáci a studenti měli také možnost vyzkoušet si tyto tance vyzkoušet. Nakonec všichni ochutnali typické irské jídlo a dezerty, které připravili učni – cukráři a kuchaři. Také učni truhláři vyřezali trojlístek ze dřeva jako symbol tohoto irského svátku.

Závěrem stačí dodat, že atmosféra byla příjemná a zelená. Děkujeme nejen studentům a žákům za odvážná  vystoupení,  za přípravu občerstvení a aktivní účast v tomto projektovém dni,  ale i studentům oboru pedagogika, kteří pomáhali se speciálním programem pro děti v mateřské škole, a také studentům VOŠ, kteří tlumočili divadelní představení. Zvláštní poděkování patří všem pedagogům, kteří se aktivně podíleli na přípravě tohoto projektového dne.