Průzkum spokojenosti s tlumočnickými službami

Jménem VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova bychom vás rádi poprosili o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká spokojenosti neslyšících klientů s nabídkou tlumočnických služeb v královéhradeckém kraji. Vzhledem k tomu, že se kraj od září chystá spustit nové centrum poskytující tlumočnické služby pro neslyšící, potřebujeme zmapovat současnou situaci.

Cílem průzkumu je zjistit, zda je v královéhradeckém kraji dostatek kvalitních tlumočníků a kolik je zde potencionálních neslyšících klientů, kteří by o nové tlumočnické centrum měli zájem. Průzkum je anonymní, skládá se z celkem 10 otázek, které jsou položeny jak v psané češtině, tak v českém znakovém jazyce. Dotazník lze vyplňovat do 15. března 2018.

Průzkum vyplňte prosím zde.

Děkujeme za vaši spolupráci a podporu.