Psychosomatika a K-centrum (exkurze)

Den 25. 4. 2024 byl pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika plný zajímavých exkurzí. Ročníky 1.V a 3.V se společně vydali na 2 exkurze v HK. První cesta nás zavedla k odbornici na problematiku Psychosomatiky u dětí a následovala exkurze do K-centra pro drogově závislé. Obě exkurze, ač každá z jiného prostředí, nám ukotvila informace především k předmětu speciální pedagogika.

U Psychosomatiky jsme se dozvěděli, co to vlastně znamená, jak nám děti pomocí projevů na těle i v těle mohou neverbálně sdělovat, co se s nimi děje, jak na to můžeme reagovat. Nebo jaký postup můžeme zvolit v případě zjištění nevhodných domácích podmínek pro dítě ze strany učitele. Bylo zajímavé si uvědomit, jak naše tělo funguje a co všechno na tělo, nejen dítěte, může působit, přes vztahy doma až po vrstevníky, školu nebo vlastní emoce. Tato návštěva probíhala v klidném prostředí, kde se běžně uskutečňují psychoterapie. 

V K-centru jsme se seznámili s jejich službami, co všechno poskytují osobám s různými typy závislostí, jakou podporu a pomoc nabízejí, kdo je v týmu odborníků a kdo je jejich cílová skupina. Velice milá pracovnice nám ukázala nejen místní zázemí, vybavení,  ale také například speciální batoh na street work práci, jeho obsah a vysvětlila postup jejich práce , který má eliminovat další nežádoucí účinky na člověka se závislostí. Nedílnou součástí je také místnost na výměnu materiálu, kam jsme se též mohli podívat. 
Obě místa byla velice zajímavá.