Řezbářský kurz

V rámci projektu „Podpora žáků SVP na trhu práce“ dřevařských oborů truhlář a řezbář, probíhá v naší škole řezbářský kurz, kterého se účastní žáci oboru truhlář a umělecký truhlář i nástavbového studia.