Škola pro neslyšící získala ocenění

Vyšší odborná škola, střední škola, základní škola a mateřská škola ve Štefánikově ulici, která vzdělává žáky se sluchovým postižením, získala Cenu kvality. Jedná se o prestižní cenu vyhlašovanou ministerstvem průmyslu a obchodu. V kategorii Chytré inovace – vzdělávání – věda a výzkum se v programu Excelence umístila na druhém místě. „

Vždy jsme kladli důraz především na kvalitu vzdělávání, pracovali na metodice a rozvoj dětí jsme vnímali v celé šíři

uvedla ředitelka Iva Rindová.

Škola pro neslyšící získala ocenění – RADNICE: Periodický tisk územního samosprávného celku. Hradec Králové, 2021. Copyright © [cit. 10. 06. 2021]. Dostupné z: https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=75947