Škola pro sluchově postižené v Hradci má unikátní systém vzdělávání

iDnes. cz [online], 4. března 2020

Královéhradecká škola pro sluchově postižené rozšíří péči o nejmenší klienty. Jako jediná v Česku pomáhá dětem se sluchovou vadou od narození až po dospělost a je jedinou v republice, která vzdělává tlumočníky do českého znakového jazyka.

Když Japonci na pařížské konferenci Světové federace neslyšících loni v létě informovali o převratné novince v zemi vycházejícího slunce, kde nedávno zavedli bilingvální vzdělávání, výprava z Hradce Králové se mohla jen široce usmívat.

Dvojjazyčný vzdělávací systém, kdy se děti učí souběžně v českém znakovém jazyce i v mluvené češtině, tu je už několik let. A nejen to, hradecká Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola ve Štefánikově ulici je jedinou v republice, která vzdělává tlumočníky do českého znakového jazyka.

A také jedinou, kde se dětem věnují od narození až po dospělost. Kombinuje totiž sociální službu takzvané rané péče a speciální pedagogické centrum (SPC) pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Když dítě navštěvuje samostatnou ranou péči, v šesti letech rodičům řeknou na shledanou, najděte si nějaké SPC. Dítě přechází do jiného zařízení a vytrácí se kontinuita. My toto propojení jako jediní v republice zajišťujeme. Rodič chodí na jedno místo a my můžeme s dítětem pracovat od raného věku,

popisuje ředitelka Iva Rindová.

Škola chystá další pobočky
Jde o jedinou školu pro neslyšící v kraji a současně o jediné centrum rané péče v regionu, které má i pobočku v Praze a letos chystá další dvě v Brně a Českých Budějovicích. Rodiny dojíždějí za odborníky do Hradce Králové z celé republiky, většinou jednou týdně. Možnost pracovat s dětmi kontinuálně už od narození považuje ředitelka za klíčovou.

Pokud se promarní věk do šesti let, pak je rozvoj komunikace a jazyka velmi obtížný a už nemůžeme dosáhnout výsledků, kterých dosáhneme propojenou a komplexní péčí, do níž jsou zapojení lékaři, logopedi, surdopedi a speciální pedagogové,

upozorňuje ředitelka. Dítě se k odborníkům dostává ihned po prokázání podezření na sluchovou vadu, k němuž často dochází ještě v porodnici. Pracovníci centra pomáhají rodině vyrovnat se s nečekanou situací a naučí rodiče, jak s dítětem komunikovat.

Nové centrum za 46 milionů
Propojení obou oborů ve škole funguje už třetím rokem a nese první výsledky. Dosud však lékaři a speciální pedagogové působili v provizorních podmínkách bývalé ošetřovny. Teď dostanou nové zázemí. Královéhradecký kraj za 46,6 milionu korun vybuduje ve škole Centrum komplexní podpory pro rodiny se sluchovým postižením. Vznikne nástavbou patra na budově mateřské školy a kraj na něj získal 90procentní dotaci z programu IROP. Financování už schválili krajští zastupitelé.

Na sklonku roku jsme získali stavební povolení, aktualizovali jsme prováděcí dokumentaci a nyní vyhlásíme veřejnou zakázku na dodavatele stavby,

říká krajská radní pro školství Martina Berdychová (STAN+VČ).
Projekt oproti původním odhadům z roku 2017 podražil o 12 milionů korun, a to hlavně kvůli nárůstu cen na trhu. Kvůli požadavkům úřadů projektant zvětšil parkoviště, přibyla také venkovní pergola nebo rekonstrukce sociálek v mateřské škole. Podíl kraje na financování se tak zvýšil. Součástí stavby je také venkovní schodiště a výtah. Hotovo musí být nejpozději v září 2022.

V patře vzniknou nejen odborné pracovny, ale i výuková místnost ke vzdělávání rodičů v českém znakovém jazyce, velká herna, diagnostické pracoviště pro foniatra, budou tam logopedi či surdopedi,

popisuje Iva Rindová. Centrum bude sloužit i ke vzdělávání pedagogů na běžných školách, kam díky inkluzi docházejí děti se sluchovou vadou. Počítá se s odbornými přednáškami a kurzy pro učitele mateřských a základních škol. Na to, jak vzdělávat hendikepované děti v běžných školách chtějí v Hradci Králové vytvořit zcela novou metodiku, která dosud v Česku chybí. Kraj na ni žádal o dotaci z evropských fondů. Tříletý projekt měl stát 24 milionů korun, jenže v dotačním programu na inovace v pedagogice je plno a nyní se čeká, zda ministerstvo školství navýší alokované peníze.

Chceme do Česka přenést zahraniční zkušenosti. Rozvoj bilingválního vzdělávání, které v Česku zatím chybí, bude zaměřený na děti z mateřských, základních i středních škol. Zkušenosti čerpáme hlavně z Gallaudetovy univerzity ve Washingtonu, která je na světové špičce,

nastiňuje Berdychová. Právě v Americe už metodika pro rané vzdělávání i modelové školy existuje a je velmi úspěšná. Hradecká škola navíc zaměstnává dva pedagogy, kteří ve Washingtonu působili.

Jedna kolegyně dělala na Gallaudetu ranou péči 18 let a další kolega je rodilý Američan, který vede naši školu tlumočení. Zkušenosti získáváme přes ně, ale chtěli bychom to ještě zintenzivnit. Chceme vytvořit odborné metodiky zaměřené na vzdělávání neslyšících dětí,

vysvětluje ředitelka školy. Podle ní dosud v Česku chybí systém, jak tyto děti vzdělávat, jak rozvíjet jejich komunikaci a podporovat je, aby základní školu vycházeli se srovnatelnými znalostmi a dovednostmi jako jejich zdraví spolužáci.

S nástupem inkluze děláme na dětech experimenty a chceme dokazovat, že úplně neslyšící dítě může někde v rohu sedět s asistentkou, která neovládá komunikaci a víceméně pracuje za něj. To jsou věci, které v naší republice nejsou řešeny,

upozorňuje na fatální mezery v inkluzním vzdělávání Rindová. Škola proto vytvořila centrum pro podporu inkluze, kde pedagogy učí s hendikepovanými dětmi pracovat.

Musí mít zajištěnou komunikaci buď kochleárním implantátem nebo dokonalým sluchadlem, protože jinak je vyčleněno z dětského kolektivu a nedochází k rozvoji jeho sociálních vazeb,

uzavírá.

Zdroj: Škola pro sluchově postižené v Hradci má unikátní systém vzdělávání. iDnes. cz [online]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/skola-pro-sluchove-postizene-hradec-kralove-znakovy-jazyk.A200128_529268_hradec-zpravy_kvi?galerie