Škola Štefánikova, Hradec Králové získala ocenění Excelentní organizace

Helpnet [online], 28. 05. 2021

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradci Králové, Štefánikova 549, která vzdělává žáky se sluchovým postižením, se stala EXCELENTNÍ ŠKOLOU. Jedná se o cenu s mezinárodním rozměrem, která je udělována v 80 zemích světa podle jednotných pravidel.

Národní ceny ČR vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Letošní jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu EXCELENCE, za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání.

Škola Štefánikova, Hradec Králové získala prestižní ocenění v programu EXCELENCE, kde se v kategorii Chytré inovace – vzdělávání – věda a výzkum umístila na krásném 2. místě. Tato cena je udělována organizacím s propracovaným a dobře provázaným systémem managementu s prokazatelně vynikající výkonností.

„Velmi si považuji tohoto ocenění, které je výsledkem více jak dvacetipětileté práce všech mých kolegů v oblasti vzdělávání dětí s vadami sluchu. Vždy jsme kladli důraz především na kvalitu vzdělávání, pracovali na metodice a rozvoj dětí jsme vnímali v celé šíři, a to od rané péče pro rodiny s nejmenšími dětmi (v průběhu prvního roku života) až po vzdělávání žáků a studentů a jejich kvalitní přípravě na možný start vysokoškolského studia. S tím úzce souvisí rozvoj jediné Vyšší odborné školy pro vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší zemi,“

usmívá se ředitelka komplexu škol Iva Rindová.

„Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví, zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se a rozvíjet,“

uvádí náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

Ceny získávají organizace z veřejného sektoru a podnikatelé, kdy nezávislí hodnotitelé posuzují činnosti organizací a firem, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní.

„Národní ceny umožňují porovnat se s nejlepšími organizacemi a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení nejen zlepšovat firemní kulturu, ale i začlenit do řízení organizací osvědčené přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“

řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a byli vyhlášeni 3 absolutní vítězové. Slavnostní akt se díky epidemiologické situaci uskutečnil on-line. Udílení cen se konalo pod záštitou prezidenta ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády.

Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE

CHYTRÉ INOVACE

  1. místo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  2. místo Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štěfánikova 549
  3. místo Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.

Škola Štefánikova, Hradec Králové získala ocenění Excelentní organizace | Helpnet. Helpnet – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. Copyright © 2021 Helpnet [cit. 31.05.2021]. Dostupné z: https://www.helpnet.cz/aktualne/skola-stefanikova-hradec-kralove-ziskala-oceneni-excelentni-organizace