Škola vychovává tlumočníky znakového jazyka

Hradecký deník, 12. 6. 2017

V celém Česku je tlumočníků českého znakového jazyka akutní nedostatek. O jediného tlumočníka se dělí 140 neslyšících. Přitom v západních zemích připadne jeden tlumočník na čtyři až pět neslyšících.

Zvrátit nepříznivý stav v naší zemi si dali za cíl tvůrci nového oboru tlumočnictví českého znakového jazyka, který se od října vyučuje na Vyšší odborné škole při speciální škole pro děti s vadami sluchu Štefánikova v Hradci Králové.

Jde o první a jedinečnou školu pro tlumočníky ČZJ v ČR a východní Evropě.

Tlumočník znakového jazyka je tak regulérní profesí, což do loňska platilo jen pro západní země a USA…

Naděje pro celou ČR

Tvorba výukových materiálů nebyla jednoduchá a trvala poměrně dlouho. V Česku se nebylo o co opřít. Škola se musela při své koncepci inspirovat v zahraničí, především v USA, kde je tlumočení pro neslyšící zcela standardně zajištěno a je možné ho i odborně vystudovat.

V prvním ročníku v této chvíli studuje 20 studentů.

Většina z nich už tlumočí a potřebují se zlepšit nebo si doplnit kvalifikaci, přihlásili se ale i úplní začátečníci,

říká ředitelka školy Iva Rindová.

Garantem programu, jeho cílů, struktury i provázanosti jednotlivých předmětů a hlavní autor vzdělávacího obsahu je Američan Tim Curry,

doplňuje ji vedoucí VOŠ Petr Vysuček.

Škola vychovává tlumočníky znakového jazyka – Hradecký deník. Hradecký deník [online]. Copyright © [cit. 14. 06. 2017]. Dostupné z: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/skola-vychovava-tlumocniky-znakoveho-jazyka-20170612.html