Školní výlet 1.T, 1.CU, 3.K, 4.K

Ve čtvrtek dne 9.6.2022 proběhl školní výlet na Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, který byl následně zakončen opékáním buřtů na Biřičce. Užili jsme si kolektivní hry s míčem, stmelovací aktivity a v neposlední řadě jsme si za doprovodu kytary i zazpívali na známé táborové písničky. Někteří odvážlivci využili místní rybník, v němž se neváhali zchladit, jelikož počasí, které nám svou předpovědí původně nepřálo, nakonec vyšlo na výbornou.

Mgr. Alexandr Zich