soutěž Kufr

Dne 17. ledna se na internátu uskutečnila soutěž Kufr. Děti ze základní školy a studenti ze střední školy soutěžili odděleně. Z dětí ze ZŠ byli vybráni čtyři kapitáni. Soutěž vyhrálo družstvo kapitána Dominika Dao, druhé místo obsadilo družstvo Katky Havelkové, na třetím místě se umístilo družstvo Nikoly Trejtnarové a čtvrté místo připadlo družstvu Petra Dolečka. Na složení skupin se můžete podívat na fotografiích. Druhý den se soutěže zúčastnili studenti ze střední školy. Starších žáků bylo méně, proto utvořili jen dvě družstva. Zvítězilo družstvo kapitánky Hanky Kulhánkové, druhé místo obsadilo družstvo Anety Matuškové. Složení družstev starších žáků najdete také na fotografiích.