Společné vzdělávání

Metodické setkání pracovníků školských poradenských zařízení Královéhradeckého kraje (projekt KIPR)
11. 10. 2017, SPC Rukavička Hradec Králové

Pracovní jednání vedoucích SPC,
9. 10. 2017, NUV Praha

Celostátní setkání pracovníků SPC – společné vzdělávání,
aktuální změny ve školské legislativě a jejich dopady do praxe.
PF UK Praha, 21. 9. 2017

Realizace podpůrných opatření – úprava obsahu vzdělávání a úprava očekávaných výstupů vzdělávání. Seminář pro pracovníky školských poradenských zařízení,
23. 5. 2017, NÚV Praha

Odborný seminář – sociální služby (projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje)
10. 5. 2017, Hradec Králové

Metodický seminář pro pracovníky SPC a PPP a zástupců krajského úřadu Královéhradeckého kraje (projekt KIPR)
26. 4. 2017,  Hradec Králové

Metodický seminář pro pracovníky SPC a PPP – Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP
7. 2. 2017, Praha NÚV (KIPR)

Metodické setkání pracovníků SPC Královéhradeckého kraje (KIPR)
25. 1. 2017, SPC Rukavička Hradec Králové

Konference pro ředitele SPC a PPP – podpůrná opatření
13. – 14. 1. 2017, Praha NÚV

Prac. jednání vedoucích SPC
21. 11. 2016, NUV Praha

Seminář ke společnému vzdělávání
2. 11. 2016, KUKK
vedoucí SPC a ředitelé škol

Inkluze v MŠ
14. 10. 2016, DVPP HK

Prac. jednání pracovníků SPC pro sluch. post.
13. 10 2016, Val. Meziříčí

Prac. jednání koordinátorů logopedické péče
1. 11. 2016, Praha

Porada ředitelů speciálních škol
10. 3. 2016, KÚKK
Společné vzdělávání, příprava školního roku 2016/2017, informovanost rodičů, kontakt na Společné vzdělávání na stránkách MŠMT, radní pro školství Mgr. T. Šormová

Porada ředitelů speciálních škol
4. – 5. 2016, KUKK
Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Jana Zapletalová náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání

Výchovný poradce, pedagog
Konference Vzděláváme společně je určena především učitelům a výchovným poradcům, společně ji pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Masarykova univerzita v Brně
27. 5. 2016, MSMT, MU Brno

Všichni pedagogové školy, pracovníci SPC, výchovní poradci
Informační balíček o Společném vzdělávání
květen 2016, KÚKK, SS, ZS a MS, Hradec Králové, Štefánikova 549

Pracovníci SPC
Seminář o školské legislativě
8. 9. 2015, NÚV, Praha

Pracovníci SPC
Seminář
18. 9. 2015, Praha , Francouzská 56

Koordinátor logopedické péče
Pracovní setkání koordinátorů logopedické péče
20. 10. 2015, NÚV, Praha

Seminář pro pracovníky SPC
Společné vzdělávání
4. 11. 2015, Praha, NÚV

Seminář pro pracovníky SPC
5. 11. 2015, Praha, NÚV
Společné vzdělávání

Školení pro lektory školské legislativy
5. 11. 2015, Praha, NÚV
Společné vzdělávání

Novela Školského zákona, § 16, – lektor náš pracovník,
19. 11. 2015, KÚKK
Školení pro pracovníky SPC v Královéhradeckém kraji, náš pracovník – Dr. Kubecová

Školení pro lektory
14. 12. 2015, NÚV
Společné vzdělávání

Školení pro lektory
26. 1. 2016, NÚV
Společné vzdělávání

Školení pro lektory
26. 1. 2016, NÚV, ALŠ
Zaměstnanec naší školy – lektor Dr. Kubecová

Složení zkoušky „Lektor, implementátor“ + seminář ALŠ,
30. 3. 2016, NÚV
Zaměstnanec naší školy – lektor Dr. Kubecová

Pracovníci SPC, pedagogové
6. 5. 2016, KÚKK
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji – Vzdělávání pro všechny

Ředitelé, pedagogové
11. 5. 2016, KÚKK
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji – Vzdělávání pro všechny

Ředitelé škol
11. 5. 2016, NIDV Hradec Králové
Informační seminář k novele školského zákona

Koordinátoři logopedické péče
17. 5. 2016, NÚV, ALŠ
Jednání krajských koordinátorů logopedické péče, podpůrná opatření

Vedoucí pracovníci SPC
17. 5. 2016, Praha, NÚV
Práce s Podpůrnými opatřeními

Vedoucí pracovníci SPC
18. 5. 2016, Praha, NÚV
Metodické setkání pracovníků SPC a PPP, doporučení pro vzdělávání

Pracovníci SPC, PPP
25. 5. 2016, KUKK
Informační seminář pro vedoucí pracovníky

Jednání pracovníků SPC pro sluchově postižené
27. 5. 2016, Olomouc

Logopedi SPC
9. 6. 2016, KÚKK
Metodické setkání logopedických pracovníků SPC Královéhradeckého kraje, Hradec Králové – lektor Dr. Kubecová

Ředitel
16. 6. 2016, KÚKK
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji – Vzdělávání pro všechny.

Společné vzdělávání
22. 6. 2016, NIDV, Hradec Králové
Informační seminář, NIDV, Hradec Králové

Pedagogové, pracovníci SPC
květen 2016, SS, ZS a MS, Hradec Králové, Štefánikova 549
Otázkách novely školského zákona a praktickém uplatnění podpůrných opatření proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci školy dle úseků

Pedagogové, pracovníci SPC
květen 2016, SS, ZS a MS, Hradec Králové, Štefánikova 549
Informační balíček MŠMT – Společné vzdělávání

Speciální pedagogové
27. 8. 2014, Pedagogicka fakulta Olomouc
Katalog popůrnych opatření pro sluchové postižení