Spolupráce s policií

V pondělí policista vyrazil za žáky Základní a Střední školy pro sluchově postižené v Hradci Králové, ul. Štefánikova. Zde při celkem třech přednáškách policista ve spolupráci s překladatelkami do znakového jazyka přednášel téměř 150 žákům. Posluchači se dozvěděli to, jak se zachovat v nastalé nepříjemné – krizové situaci a jak přivolat Policii ČR. Hovořeno tedy bylo o tísňové SMS lince pro neslyšící. Detailně byl přítomným popsán postup jak se zachovat a jaké informace do SMSky uvést. V závěru přednášky si žáci zkusmo na lístek papíru vyzkoušeli SMS napsat.
Celý článek