Stavba specializovaného centra na „Štefánikovce“ pokračuje

Královéhradecký kraj [online], 13. 11. 2020

U budovy VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova v Hradci Králové stojí jeřáb a ze střechy nové přístavby se ozývá hučení plynových pochodní, jak řemeslníci pokládají izolaci. O průběhu stavebních prací na specializovaném centru se v pátek přesvědčili náměstkyně Martina Berdychová a náměstek Arnošt Štěpánek.

Stavbu specializovaného centra pro zajištění komplexní odborné podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením v rámci celé republiky zahájil Královéhradecký kraj v červenci letošního roku. Nad budovou stávající školky začalo vznikat nové patro, kam bude specializované centrum umístěno.

Kraj zde přistaví schodiště s výtahem a zajistí bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením a také nakoupí nábytek a potřebnou elektrotechniku do nových odborných pracoven. Rekonstrukcí projdou sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů.

Projekt bude stát více než 48 milionů korun. Financování ve výši 21,8 milionu korun zajistí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek peněz uhradí kraj ze svého rozpočtu. Dokončení stavby Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením je plánováno na květen 2021. V současné chvíli je hotová hrubá stavba a stavebníci připravují prostory vztyčení výtahové šachty, která bude stát mimo prostor budovy školky.

Vyšší odborná škola, Střední škola, základní škola a mateřská škola v Hradci Králové se věnuje dětem a žákům se sluchovým postižením na úrovni mateřské, základní a střední školy. Odbornou péči a navazující vzdělávání poskytuje dětem a žákům neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, a to vždy s ohledem na jejich jazykové a komunikační preference. Vedle toho škola připravuje tlumočníky českého znakového jazyka.

Zdroj: Královéhradecký kraj [online]. [cit. 2020-11-23]. http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/stavba-specializovaneho-centra-na-_stefanikovce_-pokracuje-323244/