STÁŽ V ANGLII – MARY HARE SCHOOL

Neobvykle slunečné počasí, tak netypické pro podzimní Anglii, nás přivítalo v městečku Newbury v hrabství Berkshire. Mirka, Adéla a Andrea, tři učitelky anglického a českého jazyka na ZŠ, SŠ a SOU, se rozhodly navštívit největší školu pro neslyšící studenty v Anglii, Mary Hare School.

DOCENDO DISCIMUS – „Učením jiných se učíme sami“ praví latinský citát, pro naši stáž v malebném anglickém městečku Newbury tomu však bylo naopak – od našich anglických kolegů jsme si přivezly spoustu nápadů do našich hodin, porovnaly organizaci výuky a seznámily se s novými možnostmi ve vzdělávání neslyšících studentů.

Ve škole se primárně využívá mluvený jazyk, neslyšící studenti jsou vybaveni moderními kochleárními implantáty, učitelé využívají mikrofon a zesilovače na bázi Bluetooth, vyučující spolupracují s logopedy. Nás ovšem nejvíce zaujaly volitelné předměty pro vyšší ročníky – předmět Vizážista, hodiny Výtvarných technik či předmět Péče o zvířata (ve škole je minizoo!).

Jak ředitel školy Mr.Askew, tak ostatní vyučující i personál školy se k nám chovali velmi přátelsky a vše nám ochotně vysvětlovali. Doufáme, že jsme tak společně položili základní kámen ke vzájemné spolupráci obou našich škol.

Mgr. Mirka Pánková