Štefánikovka učí v UčíTelce neslyšící děti

Královéhradecký kraj [online], 17. dubna 2020

Pedagogové z hradecké Štefánikovy školy pro děti s vadami sluchu úspěšně vstoupili do programu České televize UčíTelka. Živě tlumočí do českého znakového jazyka výukové bloky pro žáky prvního stupně základních škol, které každý den televize vysílá na programu ČT 2. Učitelé školy, kterou kraj zřizuje, tak umožnili ve spolupráci dramaturgií Zpravodajství České televize neslyšícím dětem živě sledovat tento vzdělávací projekt v době uzavření škol.

Pořad, který vznikl pod garancí ministerstva školství, nabízí dětem další alternativu klasické školní výuky. Na tlumočení pořadu se pod hlavičkou hradeckého Centra tlumočnických služeb podílejí nejlepší tlumočníci u nás a já jsem na ně pyšná. Díky nim se všechny neslyšící děti postavily bok po boku svým slyšícím vrstevníkům. Sledování pořadu navíc pomůže rodičům sluchově postižených dětí v době, kdy jsou uzavřené školy,

říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské školství.

V rámci programu VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova pro děti s vadami sluchu zajišťuje jednak tlumočení jednotlivých vzdělávacích bloků do českého znakového jazyka, ale také metodicky spolupracuje se všemi televizními pedagogy při přípravě vysílaného pořadu tak, aby byl srozumitelný i neslyšícím dětem. Česká televize zároveň vytvořila web, který nabízí až tři tisíce vzdělávacích videí rozdělených podle stupňů vzdělávání, předmětových oblastí i probíraných učebních látek. Učitelé na ně mohou žáky odkazovat při vzdělávání na dálku a rodiče na něm najdou materiály pro domácí přípravu svých dětí https://edu.ceskatelevize.cz/o-ct-edua

Všechna tlumočená videa pro žáky se sluchovým hendikepem, které mohou využít učitelé, rodiče i žáci najdete na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12832-znakovy-jazyk/

Jednání s dramaturgií Zpravodajství ČT probíhala čtrnáct dní, než se podařilo vyladit technické zázemí a všechny parametry tak, aby mohla být živá výuka kvalitně simultánně tlumočena i do českého znakového jazyka. Této možnosti i vstřícnosti si velice vážím. Kompletní štíty, které naši tlumočníci při vysílání používají, jsme operativně získali od hradeckého Technologického centra,

doplňuje ředitelka hradecké Štefánikovy školy Iva Rindová. Odbornost a kvalita na přípravě výuky ve spolupráci s tlumočníky byla oceněna i vedením odboru speciálního vzdělávání ministerstva školství.

Od spuštění pořadu UčíTelka i pro děti se sluchovým hendikepem získává škola kladné ohlasy od žáků a rodičů, tyto informace shromažďuje a využije je při další spolupráci s ČT.

Zdroj: Štefánikovka učí v UčíTelce neslyšící děti | Královéhradecký kraj [online]. Královéhradecký kraj [cit. 18.04.2020]. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/stefanikovka-uci-v-ucitelce-neslysici-deti-318336/