Strážci Země

Den Země se celosvětově připomínáme v dubnu, na šetrné chování k planetě by měl člověk myslet v průběhu celého roku. Environmentální výchova a ekologie patří mezi hlavní pilíře rozvoje našich žáků. Budoucí pedagogové ze střední školy si na toto téma pro ubytované připravili výchovně vzdělávací akci. Účastníci byli pasováni do rolí strážců, kteří na osmi rozličných stanovištích řešili úkoly spjaté s přírodou. Spolupráce střední školy a internátu dopadla na výbornou a organizátoři zaslouží poděkování. Žáci si hravou formou upevnili pozitivní návyky a již teď se těší, co si na ně kolektiv pedagogů příště nachystá. Příroda se může těšit z řady nastupujících ochránců.