Střední škola – informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků  závěrečných ročníků střední školy ve škole. Bude probíhat příprava k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám. Rozvrh výuky obdrží žáci e-mailem.

Docházka do školy v tomto období není povinná. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V učebnách budou žáci rozsazeni po jednom do lavice a vzdálenost mezi jednotlivými žáky bude nejméně 1,5 m.

Po příchodu do školy žáci předloží podepsané čestné_prohlášení o tom, že nemají příznaky infekčního virového onemocnění a ví, kdo jsou osoby s rizikovými faktory, aby mohli odpovědně zvážit svoji účast na společném vzdělávání.

Zajištění ochrany zdraví:

 • do školy je vstup pro žáky a studenty hlavním vchodem od 7.30. Dříve je vstup do školy zakázán. Každý žák a student projde kontrolou u vchodu.
 • při cestě do školy a před školou jsou žáci povinni si zakrýt ústa a nos ochrannou rouškou, pokud je to možné, tak dodržovat 2 m rozestupy od ostatních osob
 • žáci jsou povinni mít ve škole k dispozici 2 roušky a sáček, do kterého si použité roušky odkládají
 • ve společných prostorách školy jsou žáci povinni používat roušku, dodržovat rozestupy 2 m, dbají na zvýšenou hygienu (zejména ve školní jídelně a na toaletách)
 • v učebnách mohou žáci na pokyn učitele roušku odložit, po příchodu do učebny si desinfikují ruce a po skončení výukového bloku desinfikují svoje pracoviště
 • ve škole bude zajištěno dostatečné množství desinfekce k ošetření rukou a pracovišť (vchod, učebny, společné prostory, toalety, …)

Žáci nižších ročníků Střední školy v průběhu měsíce května do školy nenastoupí a budou pokračovat v distanční formě vzdělávání (výuka na dálku z domova).

 

Školní stravování od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Školní stravování bude poskytováno žákům i zaměstnancům školy za těchto podmínek Strávník si přihlašuje stravování sám, a to jedním z těchto způsobů:

 • strava.cz číslo jídelny 3225
  uživatelské jméno prijmenijmeno (bez háčků a čárek), heslo bylo přiděleno ve ŠJ
 • Zavolání nebo sms na telefonním čísle 777725340 – do 12.00 na další den,
 • uveďte jméno a přihlašované dny
 • E-mail odhlasky@neslhk.com, uveďte jméno a přihlašované dny

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu se uplatňuje:

 • školní stravování — vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel
 • pokrmy vydává personál kuchyně, včetně čistých příborů
 • strávníci (děti, žáci, studenti, zaměstnanci školy) si sami jídlo a pití
  NENABÍRAJÍ aNEBEROU Sl SAMI PŘÍBORY
 • při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.