Střední škola – informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků  závěrečných ročníků střední školy ve škole. Bude probíhat příprava k maturitním zkouškám a závěrečným zkouškám. Rozvrh výuky obdrží žáci e-mailem.

Docházka do školy v tomto období není povinná. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V učebnách budou žáci rozsazeni po jednom do lavice a vzdálenost mezi jednotlivými žáky bude nejméně 1,5 m.

Po příchodu do školy žáci předloží podepsané čestné_prohlášení o tom, že nemají příznaky infekčního virového onemocnění a ví, kdo jsou osoby s rizikovými faktory, aby mohli odpovědně zvážit svoji účast na společném vzdělávání.

Zajištění ochrany zdraví:

  • při cestě do školy a před školou jsou žáci povinni si zakrýt ústa a nos ochrannou rouškou, pokud je to možné, tak dodržovat 2 m rozestupy od ostatních osob
  • žáci jsou povinni mít ve škole k dispozici 2 roušky a sáček, do kterého si použité roušky odkládají
  • ve společných prostorách školy jsou žáci povinni používat roušku, dodržovat rozestupy 2 m, dbají na zvýšenou hygienu (zejména ve školní jídelně a na toaletách)
  • v učebnách mohou žáci na pokyn učitele roušku odložit, po příchodu do učebny si desinfikují ruce a po skončení výukového bloku desinfikují svoje pracoviště
  • ve škole bude zajištěno dostatečné množství desinfekce k ošetření rukou a pracovišť (vchod, učebny, společné prostory, toalety, …)

Žáci nižších ročníků Střední školy v průběhu měsíce května do školy nenastoupí a budou pokračovat v distanční formě vzdělávání (výuka na dálku z domova).