Přijímací řízení oboru Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby

Kód oboru: 65-52-E/01
Počet přijímaných uchazečů: 5
Termíny prvního kola přijímacího řízení:

23. a 24. 4. 2019

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku na adresu školy do 1. 3. 2019.

Žáci jsou přijímáni na základě profesního pohovoru.

Pro koho je obor určen?

  • absolventy základních škol pro sluchově postižené, kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než 10. ročníku
  • sluchově postižené absolventy běžných základních škol, kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku
  • sluchově postižené absolventy základních škol praktických
  • absolventy základních škol s jiným typem postižení, kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku

K přijímacímu řízení je nutné doložit:

(poslat s přihláškou)

  1. posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění, které obsahuje doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (s příslušnou dokumentací lékaře nebo psychologa)
  2. úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků ověřena touto školou na přihlášce
  3. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu

Kritéria pro přijetí:

  • sluchové postižení uchazeč
  • výsledky ústního pohovoru a předchozího vzdělávání (vysvědčení, výstupní hodnocení)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče