Přijímací řízení oboru Truhlář

Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01 
Počet přijímaných uchazečů: 10
Termíny prvního kola přijímacího řízení:

23. a 24. 4. 2019

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku na adresu školy do 1. 3. 2019.

Žáci jsou přijímáni na základě profesního pohovoru.

Pro koho je obor určen?

  • absolventy základních škol pro sluchově postižené
  • sluchově postižené absolventy běžných základních škol
  • absolventy základních škol s jiným typem postižení

K přijímacímu řízení je nutné doložit:

(poslat s přihláškou)

  1. posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění, které obsahuje doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (s příslušnou dokumentací lékaře nebo psychologa)
  2. úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků ověřena touto školou na přihlášce
  3. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu

Kritéria pro přijetí:

  • sluchové postižení uchazeč
  • výsledky předchozího vzdělávání (vysvědčení, výstupní hodnocení)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče