Přijímací řízení oboru Cukrář

Cukrář

Kód oboru: 29-54-H/01
Počet přijímaných uchazečů: 5
Termíny prvního kola přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek:
22. a 23. 4. 2021
výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021
19. 5. 2021 v 8.00  je možnost vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku na adresu školy do 1. 3. 2021.

Žáci jsou přijímáni na základě profesního pohovoru.

Pro koho je obor určen?

  • absolventy běžných základních škol s doporučením PPP nebo SPC
  • sluchově postižené absolventy základních škol
  • absolventy základních škol s jiným typem postižení

K přijímacímu řízení je nutné doložit:

(poslat s přihláškou)

  1. doporučení školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění, které obsahuje doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (s příslušnou dokumentací lékaře nebo psychologa)
  2. úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků ověřena touto školou na přihlášce
  3. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu

Kritéria pro přijetí:

  • doporučení PPP nebo SPC
  • výsledky předchozího vzdělávání (vysvědčení, výstupní hodnocení)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče