Televizní klub neslyšících: Projekt Jablíčko

Česká televize [online], 4. 3. 2018

Před deseti lety se podařilo škole v Hradci Králové, která se věnuje dětem se sluchovým postižením, převzít od Magistrátu byt pro žáky z jiných měst. Tyto děti nemohou denně dojíždět do školy, a tak zůstávaly většinou v internátním zařízení. Díky projektu Jablíčko se podařilo zajistit jim ubytování rodinného typu, ve kterém snášejí odloučení od svých blízkých mnohem lépe…

TKN: Projekt Jablíčko

Televizní klub neslyšících — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 04.04.2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/218562221800006/