Tichý Svět u nás ve škole

Mnozí neslyšící a nedoslýchaví žáci naší školy služby Tichého světa již znají. Pracovnice Tichého světa Eliška  a Anežka se tedy zaměřila nejen na představení služeb této organizace (například online tlumočení, tichá linka, přepis), ale představila i službu tzv. sociální rehabilitace. Jedná se o pomoc v nejrůznějších situacích – právní poradenství, správné pochopení např. pracovní smlouvy, pomoc při sestavení životopisu, doprovod na úřad apod. Žáky 3. a 4.tých ročníků SŠ a SOU však nejvíce zaujala Tichá linka „na živo“ – Eliška z Tichého světa se spojila pomocí kamery online s tlumočnicí z Tichého světa a dohodly spolu fiktivní schůzku u lékaře. Žáci tak mohli i prakticky vidět, že využití takové služby opravdu není složité a navíc zcela zdarma. Všichni žáci si nakonec jako pozornost od milých děvčat z Tichého světa odnesly i malý odznáček. Kontakt na organizaci je umístěn na nástěnce Kariérního poradenství mezi bistrem a jídelnou školy.

Mgr. Mirka Pánková