TKN: Raná péče

Česká televize [online], 20. 2. 2019

Raná péče je sociální služba poskytovaná rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Tato služba může být rodinou využita nejpozději do sedmi let věku dítěte. Zásadní je ovšem vliv v raném věku dítěte, tedy asi do tří let. Děti se sluchovým postižením se dostávají do dvou vzdělávacích proudů – běžného a speciálního školství. V dnešní době integrace a inkluze mají otevřeny dveře do běžných škol, které jsou povinny jim zajistit vzdělání. Spousta dětí projde prvním stupněm většinou bez problémů. Naopak na druhém stupni spousta z nich nachází útočiště ve speciálním školství. Jak jsme na tom v ČR s ranou péčí pro sluchově postižené děti, jaké podmínky jim jsou v případě běžného vzdělávacího proudu reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/inkluze vhodná. Rádi bychom zjistili, jak je možné, že se velká část dětí z inkluze přiklání ke speciálnímu školství. A pokud ne, je jejich vzdělání v běžné proudu dostačující?…

Televizní klub neslyšících — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 22. 2. 2019]. Dostupné z:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/219562221800002/