TKN: VOŠ tlumočnictví znakového jazyka

Česká televize [online], 4. 3. 2018

Tlumočení znakového jazyka je pro neslyšící nezbytnou službou v mnoha běžných životních situacích, bez tlumočníka se velmi často neobejdou. V ČR je ale dlouhodobě tlumočníků nedostatek a neslyšící k této službě nemají takový přístup, jaký by potřebovali. Z toho důvodu byla před dvěma lety v Hradci králové otevřena vyšší odborná škola tlumočnictví znakového jazyka, jejímž cílem je vzdělávat budoucí tlumočníky, po kterých je stále velká poptávka…

Televizní klub neslyšících — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit. 30. 5. 2018]. Dostupné z:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich/218562221800010