Tlumočnický tým: Kateřina Červinková Houšková


Kateřina Červinková Houšková

Pracovní zkušenosti:

 • 1995–doposud: praxe v komunitním tlumočení pod různými subjekty
 • 1997–2000: tlumočnice na Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené v Berouně
 • 2000 – doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2001–2004: tlumočnice na PedF UHK, Hradec Králové
 • 2002 – doposud: umělecké tlumočení pro různé subjekty (např.divadelní představení Tracyho tygr, Perfect days,Škola Malého stromu, Racek, Čtyři dohody, Pátá dohoda; koncerty Tříkrálový benefiční koncert, Podepsáno srdcem, Traband, Kašpárek v rohlíku atd.)
 • 2003–2016: tlumočnice České komory tlumočníků znakového jazyka, Praha
 • 2003: lektorka projektu TOND České komory tlumočníků znakového jazyk
 • 2004 – doposud: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • 2006–2008: vedoucí týmu Praxe – Projekt JPD 3 – Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny
 • Přednášková činnost v oboru tlumočnictví ČZJ pro organizace (výběr):
  – Česká komora tlumočníků znakového jazyka
  – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
  – Národní knihovna ČR

Vzdělání:

 • 1992: základní kurz znakové řeči, Dům techniky ČS VTS Praha
 • 1993: nadstavbový kurz znakové řeči, Dům techniky ČS VTS Praha
 • 1998: kurz znakového jazyka od organizace Česká unie neslyšících – osvědčení s oprávěním poskytovat tlumočnické služby ve znakovém jazyce
 • 1999: kurz v organizaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých – tlumočnický průkaz 3.stupně
 • 2001: státní zkouška z českého znakového jazyka na PedF UK
 • 2002: Deaf Way ll., Gallaudet Univerzity, Washington D.C., USA
 • 2004: Sebevzdělávání a sebereflexe – John Walker, Zane Hema, Marco Nardi
 • 2007–2011: absolvovala Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2010: Mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka České komory tlumočníků znakového jazyka, Praha
 • 2012: Tlumočení v Holandsku, Maya De Wit
 • 2012: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka ve Vídni, Rakousko
 • 2013: Festival Clin d’Oeil, Reims, Francie
 • 2017: seminář zahraniční lektorky Anny-Leny Nilsson – profesorky oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu v Norsku