Tlumočník očima neslyšícího dítěte

Žáci druhého stupně naší ZŠ se ve čtvrtek 22. 6. seznámili s prací tlumočníka. Zúčastnili se workshopu, kde jim byly zábavnou formou předvedeny některé z bodů etického kodexu tlumočníků. Workshop byl připraven na základě programu Tlumočník očima neslyšícího dítěte České komory tlumočníků znakového jazyka.

Děti si nejprve s neslyšícím lektorem popovídaly o tom, kdo to tlumočník vůbec je, co dělá a kde a jak si ho mohou objednat. Pak už se pustily do hraní scének, kdy šly s tlumočníkem „jako“ koupit něco do obchodu. Tlumočník přitom své chování měnil a v rámci scénky „porušoval“ různá tlumočnická pravidla. Děti si tak mohly vyzkoušet, jaké to je, když tlumočník přijde pozdě, tlumočí nepřesně, nedodržuje mlčenlivost, radí jim nebo si povídá s prodavačem nebo s nimi místo toho, aby tlumočil.  Následně si děti i vysvětlily, jak by se v dané situaci měly zachovat.

Věříme, že se žáci příjemnou formou dozvěděli spoustu informací, které se jim budou v jejich dalším životě hodit.