Tradiční dětský karneval

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 se v Krčku uskutečnil tradiční dětský karneval. Děti přišly v různých maskách, na jejich přípravě si daly opravdu záležet. Mezi maskami nechyběly princezny, různá zvířátka, víly, vodníci, čarodějnice, pirátka a mnohá další stvoření. Také vychovatelé měli masky. I studenti chtěli dětem udělat radost a přišli rovněž v maskách.

Ilustrační foto, Internát

Nejprve se každá maska představila ostatním formou promenády a snažila se zaujmout svým vystoupením.

Poté se rozezvučela hudba, děti tančily a byly pro ně přichystané různé soutěže. Na každém stanovišti na ně za splnění úkolu čekala sladká odměna. Na závěr děti dostaly na památku diplomy.

Celý karneval provázela výborná atmosféra a dětem se celá akce velmi líbila.