Třídíme odpad

Ve čtvrtek 21. října proběhla pro žáky ZŠ akce „Třídíme odpad“, která je součástí vzdělávacího programu environmentální výchovy. Žáci měli možnost připomenout si barevná označení kontejnerů podle druhu recyklované suroviny. Podrobněji se seznámili s tím, co lze do daného typu kontejneru ukládat a co nikoli. Praktická ukázka spočívala v roztřídění odpadů do správných kontejnerů. Pro nejmenší žáky byly na barevně rozlišených krabicích popsány názvy tříděného odpadu, vetší žáci již třídili bez možnosti nápovědy. Dobrá nálada žáky neopustila ani při práci s pracovními listy, na kterých vybarvovali kontejnery barvami, odpovídajícími typu uložené suroviny. K jednotlivým kontejnerům následně přiřazovali odpovídající recyklované předměty. Žáci byli šikovní a aktivní, díky čemuž se jim podařilo splnit zadané úkoly. Za jejich splnění byli zaslouženě odměněni sladkými drobnostmi.