Ukliďme Česko

Řada z nás se v tomto čase věnuje podzimnímu úklidu domácnosti (světový den úklidu si připomínáme 16. září). Nemělo by se však zapomínat na kultivaci prostředí mimo naše domovy. Je zapotřebí upozornit na rostoucí problém s odpadky a motivovat všechny obyvatele planety, aby se aktivně zapojili a pomohli je uklidit. Proto tu máme celorepublikovou akci “Ukliďme Česko”. Letošní účastí završil internát zlatý hattrick. Našemu srdci je nebližší přírodní památka a evropsky významná lokalita „Na Plachtě“ v Hradci Králové. Sešli jsme se zde 3. 10. 2023 v hojném počtu (52 žáků + 7 vychovatelů). Ještě před samotným zahájením brigády byli dobrovolníci proškoleni o bezpečnosti práce a způsobu třídění do jednotlivých pytlů. Každý sběrač obdržel potřebné vybavení (ochranné rukavice, pytel na odpad). Naši ochránci se matce přírodě klaněli s takovou vervou, že se jim podařilo nashromáždit 15 pytlů odpadků (5x plast, 10x směs). Po skončení akce jsme se přesunuli z místa konání na internát, kde byl roztříděný odpad umístěn do kontejnerů k tomu určených. Pokud bychom měli akci zhodnotit, tak pouze v superlativech. Všem “odpadlíkům” patří uznání a velký dík za poctivě odvedenou práci.