Ukliďme Česko

Světový den úklidu, který je datován na 18. září, je rozšířen ve více než 150 zemích a to včetně té naší. Do akce „Ukliďme Česko” se může zapojit každý z nás a to kdykoliv. Svoje místo k očistě si v letošním roce vybralo a zaregistrovalo již 2500 dobrovolníků. Nejde jen o samotný úklid odpadků, záměrem je vzbudit v člověku větší zájem o své okolí a samotnou přírodu. Pozadu nezůstala ani uklízecí četa z internátu. Naším cílem bylo uvést do původního stavu evropsky významnou lokalitu Na Plachtě. Jedná se o přírodní památku a našemu internátu je blízká. Strávili jsme zde celé odpoledne a ani chvíli se nenudili. Připadali jsme si skoro jako zdejší vzácné včely. Budeme o tom vyprávět a snad se nám podaří někoho dalšího inspirovat.