Ukliďme svět

Celá akce „Ukliďme svět“ proběhla dne 9. 4. 2024. V tomto dni spojili síly žáci mateřské, základní a střední školy. Děti byly poučeny o dodržování bezpečnosti při sbírání odpadu, protože občas objevily povalující se injekční stříkačky, plata s léky, chemikálie a jiné nebezpečné věci. Tento úklid proběhl v přírodní památce a evropsky významné lokalitě „Na Plachtě“. Té se zúčastnilo 43 žáků a 10 vychovatelů. Celkem jsme nasbírali 13 pytlů odpadků (5x plast, 8x směsný odpad).  Odhadem cca 80 kg. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň malým dílkem přispět k úklidu přírody a zbavit jí lidských odpadků.