Umělecky ztvárněné intarzie

Gong, 4-6/2014

časopis Gong, 4-6/2015; Umělecky ztvárněná intarzie

časopis Gong, 4-6/2015; Umělecky ztvárněná intarzie

Při loňské podzimní návštěvě ve škole v Hradci Králové jsem sama sobě slíbila, že vám v nejbližším čísle nabídnu malou ochutnávku ze zdejších nádherných výtvorů studentů, budoucích truhlářů, řezbářů, restauratérů, uměleckých řezbářů či truhlářů. Říká se:

„Řemeslo má zlaté dno“.

A já plně souhlasím. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, nejlépe s maturitou, soustředěnost, zručnost, tvůrčí schopnosti a estetické cítění. Studenti této školy mají snad všechny vyjmenované atributy. Náplní jejich práce je zhotovení, oprava a restaurace (obnova) starožitného nábytku, výroba různých dřevěných dekorací pro stropy, obklady stěn i schodišť a scénických dekorací. Kromě toho provádějí i údržbu používaných strojů a zařízení. Svou práci realizují podle návrhu výtvarníků nebo podle historických vzorů. Všechny výrobky a dekorace kolem nás jsou důkazem, že zdejší studenti budou jednou mistři ve svém oboru. Aby se jim podařilo cíl naplnit, potřebují nejen talent a zájem o obor, ale také kvalitní zázemí, dobré učitele a dozorující mistry ve svém oboru. Jedním z nich je Roman Marek, umělecký truhlář. Zázemí je tady podle mého laického názoru na výborné úrovni, a tak mě zajímalo, co studentům může ještě pomoci ke zdokonalení sebe sama. Od Ivy Rindové, ředitelky školy, jsem se dozvěděla, že jsou to nejrůznější aktivity, ale i soutěže a olympiády…

Celý článek je ke stažení ve formátu pdf.